Dobro došli
na zvaničnu prezentaciju Centra za prava djeteta Crne Gore
Image

Ko smo mi?

Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija, registrovana marta mjeseca 2000-te godine u Podgorici.
Misija Centra za prava djeteta Crne Gore je unapređenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite dječjih prava. Svoje aktivnosti Centar za prava djeteta Crne Gore sprovodi poštujući četiri osnovna principa: Pravo na život, opstanak i razvoj;  Nediskriminacija; Participacija i Najbolji interesi djeteta. Namjera nam je da, slijedeći vrijednosti organizacije: otvorenost, toleranciju, odgovornost, poštujući principe i politiku drugih organizacija, radimo na programima koji su u najboljem interesu djeteta. Težnja Centra za prava djeteta Crne Gore je da doprinese da se prava djeteta u našoj zemlji što doslednije poštuju, da budu osnov za rad profesionalaca, misao vodilja za roditelje i staratelje i sadržaj svijesti svakog djeteta. Tako ćemo brže i sa većim izgledima na uspjeh postati društvo u kome je individualni doprinos popjedinca vrijedan pažnje.

Naša dostignuća

0

GODINA DJELOVANJA

0

REALIZOVANIH PROJEKATA

0

OBUHVAĆENE DJECE

Programi

Centar za prava djeteta Crne Gore u kontinuitetu od 2000. radi monitoring stanja prava djece u Crnoj Gori u skladu sa smjernicama UN Komiteta za prava djeteta. Od tada, pa na ovamo,  Centar radi ciljana istraživanja, analizeistra, izvještavanja na temu poštovanja prava djeteta.  Centar je u dva navrata ( 2010. i 2017.)  izradio i predstavio Alternativne izvještaje UN Komitetu u Ženevi o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta i podržao pripremu i prezentaciju dječijeg izvještaja, čiji su predstavnici bili sastavni dio delegacije prilikom predstavljanja izvještaja.

Centar za prava djeteta Crne Gore ima višegodišnje iskustvo u neposrednom radu sa djecom kroz edukativne i kreativne radionice, tribune, panel diskusije na različite teme. Cilj ovih aktivnosti je da se doprinese podizanju svijesti djece i mladih o važnosti aktivnog učešća, kako bi osvijestili činjenicu da mogu da doprinesu sopstvenom razvoju, razvoju svojih zajednica i cjelokupnog društva, kroz formiranje i podršku  dječijim parlamentima u osnovnim školama, učeničkim zajednicama u srednjim školama  i lokalnim dječijim parlementima na nivou lokalnih zajednica.

Istraživanja, analize i monitoring stanja prava djece su usmjerili Centar za prava djeteta Crne Gore na razvijanje usluga  podrške za život u zajednici ranjivim  grupama djece. Uspostavljanje  različitih   programa podrške (Klub hranitelja i djece iz hraniteljskih porodica;  Stanovanje uz podršku za mlade koji napuštaju institucionalni smještaj, Dom “Mladost “ Bijela;  Centar za podršku djeci i porodici / Dnevni boravak za djecu u riziku), kroz zajednički rad sa drugim socijalnim partnerima (CSR; Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje, škole, Crveni krst ...), odgovorili smo  na  iskazane potrebe i zaštitu djece u riziku. Ovi programi su usmjereni na osnaživanju djece, suzbijanje različitih problema i jačanje kompetencija kod njihovih roditelja/staratelja/hranitelja.
Promociju prava djeteta i zagovaranje promjena u korist djece i mladih u Crnoj Gori, Centar za prava djeteta Crne Gore radi kontinuirano i na različite načine: zagovaranje prava djeteta na bazi prava i potreba djeteta ciljane kampanje, radne i stručne sastanke, okrugle stolove, lične kontakte, konferencije, debate, javni nastupi i medijska gostovanja, razgovori sa društveno odgovornim kompanijama i sl.  Centar za prava djeteta Crne Gore nastoji da okupi i uspostavi kontakte sa što više institucija, službi  i nevladinih organizacija koje se bave djecom, s ciljem da zajedno rade na preveniranju i suzbijanju problema, unaprijedjenju podrške djeci i mladima, kako kroz promociju, tako i kroz konkretne intervencije za zaštitu prava djeteta.

Politika zaštite djeteta

Centar za prava djeteta Crne Gore razvio je i usvojio Politiku zaštite djeteta, u skladu sa najvišim međunarodnim standardima na polju rada sa djecom i mladima.
Image

Drugi o nama

Do dolaska u Centar često sam bio tužan i potišten. Volim puno da se družim, ali u školi nisam imao sa kim, jer su me drugovi stalno zezali. Bilo me je sramota da kažem da nemam oca.  Od kada dolazim u Centar za prava djeteta, osjecam se ljepše jer imam drugare koji žele sa mnom da se druže.  Sada me otac često zove, kad god ima vremena dođe da me  vidi i oko svega želi da mi pomogne. Ranije sam se mnogo ljutio na majku, jer nisam razumio šta sve ona radi za mene.  U Centru uvijek mogu reći sve čega se plašim i što me brine i zatražiti pomoć. Centar me često iznenadi lijepom odjećom, garderobom i slatkišima.

Ranije nijesmo imali nikoga, bili smo prepušteni sami sebi. Za nas je Centar za podršku djeci i porodici postao oslonac, a zaposleni osobe u koje imamo puno povjerenje. Pomogli su mi da razumijem u čemu griješim i kako da postanem bolja majka i da se zbližim sa svojim sinom. Uz podršku zaposlenih Centra za podršku djeci i porodici, moj sin je promijenio ponašanje, pokazuje mi ljubav, postao je odgovorniji i tačniji kad je u pitanju škola. Povezali su ga sa njegovim ocem, pomogli su nam da se povežemo sa institucijama sistema i zdravstvenim ustanovama. Komšije i poznanici nas sada posmatraju drugim očima, jer smo uz pomoć Centra našli snagu da se podignemo iz situacije u kojoj smo se našli i da koliko-toliko poboljšamo uslove života. Više nijesmo sami!

Partneri

Image
Image
Image
Image