Menadžment organizacije

Menadžment Centra za prava djeteta Crne Gore čine: Izvršna direktorica, Finansijska menadžerka i Koordinator. Ključne uloge Menadžmenta Centra su organizacija rada, obezbjeđivanje i raspodjela sredstava organizacije, upravljanje projektima, narativno i finansijsko izvještavanje prema nadležnim institucijama, partnerima i donatorima, obezbjeđivanje tehničkih uslova za nesmetan rad organizacije.
Rajka Perović
Rajka PerovićIzvršna direktoricarajka.perovic@cpdcg.org
Jelena Gluščević
Jelena GluščevićFinansijska menadžerkajelena.gluscevic@cpdcg.org
Bojan Popović
Bojan PopovićKoordinatorbojan.popovic@cpdcg.org