Skupština organizacije

Skupština  je najviši organ upravljanja Udruženja.
Skupštinu čini osoblje udruženja, delegirani članovi iz redova djece, roditelja, stručnih saradnika, javnih ličnosti i privrednika.
Skupštinom predsjedava Predsjednik Skupštine koji se bira iz reda članova Skupštine, na prijedlog najmanje pet člana Skupštine.
Članovi  Skupštine  se biraju na period od pet godina.

Ovlašćenja Skupštine :
- usvaja Statut Udruženja;
- usvaja izmjene i dopune Statuta;
- bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje (Izvršnog direktora);
- birа i rаzrješаvа druge organe Udruženjа;
- odlučuje o Udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja Udruženja;
- usvaja plan rada za narednu godinu i izvještaj o radu za prethodnu  kalendarsku godinu;
- usvаjа godišnji finansijski izvještaj;
- odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine Udruženjа;
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa Udruženja.
Članovi Skupštine
Slaviša Bukvić
Slaviša BukvićPredsjednik Skupštine
Bojan Popović
Bojan PopovićKoordinator
Rajka Perović
Rajka PerovićIzvršna direktorka
Vidoje Šćepanović
Vidoje ŠćepanovićStručni saradnik
Dunja Đuranović
Dunja ĐuranovićPredstavnica učenika
Jelena Gluščević
Jelena GluščevićFinansijska menadžerka
Ana Bukilić
Ana BukilićPredstavnica roditelja