Panel Moj heroj/heroina

 

NVO Centar za prava djeteta Crne Gore organizovao je panel diskusiju  pod nazivom MOJ HEROJ/HEROINA u  utorak,  08. 10. 2019. godine u 10 časova u sali Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ u Podgorici. Učesnici panela, osim članova Lokalnog dječijeg parlamenta Podgorica, bili su Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica g-din Ivan Vuković i Ministar sporta i mladih g-din Nikola Janović. Panelom su moderirala dva predstavnika Lokalnog dječijeg parlamenta Podgorica. Lokalni dječiji parlament čine predstavnici učenika osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorica. 

Ovaj događjaj/aktivnost dio je projekta Podrška djeci i roditeljima, kroz prevenciju i suzbijanje društveno neprihvatljivog ponašanja, koji se sprovodi u Glavnom gradu Podgorica, a podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

ReLOaD program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).  U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.