Kontakt podaci

NVO Centar za prava djeteta Crne Gore
Adresa: Ulica Vlada Ćetkovića 54
            81000 Podgorica
            Crna Gora
Tel/fax: +382 20 245 789
Mob: +382 67 310 597

Slučajeve seksualne eksploatacije i zlostavljanja možete prijaviti putem E-mail adrese:
prijava.sez@cpdcg.org

Izvršna direktorka: Rajka Perović
PIB: 02307871
Br. ž. r. 510-0000000207406-77
CKB Banka OTP Group

Pišite nam