Akcija "Kesa je više previše"

Članovi Lokalnog dječijeg parlamenta Podgorice su, u partnerstvu sa Glavnim gradom Podgorica, učestvovali u akciji pod nazivom "Kesa je više previše", koja je održana u tržnom centru Delta City, u subotu 12. 10. 2019. godine u periodu od 18 do 20 časova. Tokom akcije parlametarci su posjetiocima dijelili platnene cegere u zamjenu za plastične kese i druge predmete od plastike. Akcija je imala za cilj osvješćivanje građanja o potrebi za manjom upotrebom plastične ambalaže u cilju smanjivanja zagađenja životne sredine.